Děti a příroda

Od doby co se sama věnuji ekologii, jsem si začala všímat chování svého okolí a uvědomuji si důležitost harmonie dětí a přírody..Vidím ten nepořádek kolem sebe, i když jsou koše každých 30 metrů. Vidím kuřáky, kteří nedopalek zahodí na zem, nebo strčí do nejbližší skrýše (např: díry v zábradlí), než aby například využili produkty od společnosti Bezvajglu. Odpadky co vidím na zemi vždy zvednu a odnesu do koše. Je mi líto, že člověk, který ten odpadek zahodil, byl tak líný a neohleduplný, že nemohl udělat pár kroků navíc a vyhodit to… Nejhorší je to v okolí řeky, kde je jinak nádherná příroda. Nechápu, jak někdo může mít tu odvahu to takhle ničit a kazit celkový dojem.

Byla jsem v restauraci s přítelem. Přišla tam partička sedmi dětí. Každé z nich si koupilo pití v PET lahvi a k tomu brčko. Ano, každé z nich pilo pití z PET lahve plastovým brčkem. Pozorovala jsem je celou dobu. A kam si myslíte, že odpadky vyhodili? Ne, žádný kontejner na plasty, ale normální koš… A to byl kontejner v dosahu pár metrů.

To je šest plastových lahví plus šest plastových brček, přitom stačí si objednat čepovanou malinovku do skleničku a bez brčka, nebo v přírodě používat svoji Láhev na vodu .A tak se ptám, kde je chyba. V těch dětech, nebo rodičích, kteří je neučí ekologii a recyklaci? Tomuhle by se mělo učit od mala, už od školky, protože právě nevědomost je to, co naši planetu zabíjí. Vedete své děti k ekologii? K dobrému vztahu k přírodě? Sedněte si s nimi a vysvětlete jim proč se musí třídit odpad, jaký to má vliv na přírodu, nebo s nimi vyrobte například hmyzí hotel, ať si to pořádně zapamatují. Vezměte je s sebou na nákupy a učte je nakupovat do pytlíků na potraviny, nebo jim ukažte na procházce parkem s domácími mazlíčky, že lze sbírat exkrementy i do recyklovatelných sáčků na psí exkrementy!

3641273-img-deti-otazky-skolka-zvedavost-nevedomost-rodice-sourozenci-proc-v0

Pokud chceme planetu opravdu zachránit, musíme učit a upozorňovat i ty nejmenší. Oni jsou naše budoucnost, a jak se říká – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Rodiče, čtenáři, a všichni k nimž se dostal tento článek, snažně vás prosím, učte své okolí lásce k planetě. Máme jen jednu. A pokud zemře ona, tak zemřeme i my. Čím dřív začneme něco dělat, tím déle planeta vydrží pro spousty dalších generací.

Daniela Vysloužilová
autorka projektu Make planet green again