Jak správně třídit odpad?

Jak správně třídit odpad? V ČR vzniká ročně přes 5 milionů tun komunálního odpadu a jeho ukládání na skládkách není zrovna nejsofistikovanější řešení. Množství se sice každý rok snižuje, i tak na nich ale v roce 2017 skončilo 45 % komunálního odpadu. A to i přesto, že skoro tři čtvrtiny obyvatel naší země třídí a jsme v tomto na špičce v Evropě. Samotný proces recyklace však nepotká ani polovinu odpadu,  většina skončí ve spalovnách, či skládkách.

Ačkoliv jsme špičkou v třídění odpadu, některé druhy odpadu jsou opravdovým chytákem. Pojďme se společně podívat, jak třídit dětské pleny, CD nosiče, oleje, žárovky atd.

1Rostlinné oleje     

      Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá do speciálních kontejnerů popř. můžete skladovat do kanystru a ve větším množství odevzdat do sběrného dvora.

2. Obal od zubní pasty       

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

3. Elektroodpad

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz

4.Žárovky 

Zpětný odběr žárovek probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete nalézt na vašem obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.
Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista
Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem.

5.Zbytky jídel                        

Do kompostu nepatří kosti, zbytky masa a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.

6.CD a DVD

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

7.Účtenka                                                                                                                                                                                       Účtenka překvapivě patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme.

8.Zrcadlo a keramika   

Zrcadlo a keramika patří do sběrného dvora, nikoliv do kontejneru.

recycle-items-circle-add-bkgd_2

9.Plato od vajec/ rulička od toaletního papíru

Vlákno potřebné pro výrobu papírových boxů na vajíčka je již tak krátké, že se nedá znovu recyklovat na papír.  Laicky řečeno – plato od vajec již bylo vyrobeno z recyklovaného papíru (většinou) a papír není možné recyklovat donekonečna.Existuje pár výrobců, kteří boxy od vajíček dokáží přeměnit na papírové brikety. Nejlepším řešením je se porozhlédnout jestli není v našem dosahu nějaký farmářský trh, či prodejce s vajíčky

10.Kelímek na kávu (papírovo-voskovaný)                                                                                                                      Kávu nebo jiný nápoj do kelímku s sebou známe všichni. Je to rychlé a pohodlné. Ale kam potom s odpadem? Na kelímku máme často i plastové víčko nebo brčko, oba tyto kousky po konzumaci vhodíme do žlutého kontejneru na plast, ale samotný papírový kelímek třídit nemůžeme. Důvod je prostý, papír kelímku je potažený tenkou vrstvou plastu. Díky tomu vám kafe si neproteče ven, ale kelímek je nerecyklovatelný a musí do směsného odpadu. Není lepší raději využít kelímek na více použití? Zamyslete se, kolik kelímků spotřebujete..

Snad Vám to trošku pomohlo 🙂

Petr Ceh