Mysleme ekologicky, ale ne jako šílenci

Lidstvo všeobecně tíhne k extrému. Snaží se přehánět, aby dodali svým slovům a tvrzením na důrazu. Základem je, aby byli slyšet a aby byli vyslyšeni. V současné době se podobné přehánění a šílenosti ukazují i v odvětví ekologie. Není pochyb o tom, že ekologické otázky zažívají boom, nejen díky šestnáctileté Gretě Thunbergové. Je však na zvážení, zda-li její emotivní projev ve kterém všechny čelní představitele států osočuje bude prospěšný či nikoliv.

Na jednu stranu označujeme automobily za velké původce globálního oteplování, ale zapomínáme, že největším znečišťovatelem je – hospodářský dobytek. Nejen jeho počtem, který se pořád zvyšuje, neboť lidé jsou masožravci (a populace se také zvyšuje), ale také se kácejí lesy právě pro pastvu dobytka. Nesmíme zapomenout ani na lodní dopravu, kde míra znečištění je mnohem větší, než- li u automobilů, ale i ekologie je pořád obchod a síla lobingu je zde obrovská.

Na jednu stranu jsou zde lidé, kteří žijí „zero waste“ a relativně k ekologii nakloněná Evropa a na druhé straně rozvojové země jako Indie, Thajsko, kde nějakou ekologii zatím moc neřeší.

Řešení ekologických problémů není o práci jednotlivce, který bude dělat 95%, ale o práci všech, kteří budou dělat alespoň 5%.

89ba2af57be31346cd292dc3621789c1

Můžete žít v souladu s pravidly zerowaste, ale dokud to nezačne praktikovat většina lidské populace, tak Váš podíl na změnu klimatu bude bohužel nepatrný. Nebuďme skeptičtí vůči novým inovacím a technologiím, právě inovace nás mohou zachránit před ekologickou katastrofou.

Návrat do jeskyní nebo na stromy je neproveditelný. Uhlíková stopa lidstva by byla jistě minimální, táborový oheň příliš neškodí, ale důvod je jaký? Již přes dvě stě let křičí všemožné kapacity vědy, že lidstvo nepřežije. Zvěstovaly se hladomory, války o vodu. Přelidnění bylo hrozbou, nerostné bohatství mělo již několikrát dojít. A všechno to byly  hrozby, které jsme vývojem a inovacemi zastavili. Většina lidí má tendence vidět budoucnost černě, ač k tomu často není důvod.

A proto vyzývám všechny ekologicky smýšlející lidi. Mysleme ekologicky, ale nebuďme šílenci na úkor vývoje lidstva. Snažme se ty, kteří se o ekologii nezajímají pozitivně přesvědčit, proč by se o ni zajímat měli. Agrese a útoky vůči nim nejsou řešením. Tito lidé se pak akorát uzavřou do sebe, nebo ještě více jim bude celá ekologie ukradená.

Stay possitive 🙂