Odpad v roce 2019

Data o tom, kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2020 ještě nejsou k dispozici. Na stránkách ministersta životního prostředí teprve nedávno vyšel článek, kolik odpadu v České Republice se vyprodukovalo v roce 2019, proto vám sem sepíšeme základní informace z roku 2019. 
V roce 2019 jsme spotřebovali o 0,4 mil. tun, což je méně odpadu, než v roce 2018. Je to cesta správným směrem? Určitě ano, i když to číslo je i tak enormní, alespoň se o trošku snížilo. To však neznamená, že bycho měli přestat s omezováním odpadu. Kolik odpadu jsme spotřebovali v letech 2017, 2018 a 2019 uvidíte v následující tabulce: 

Rok Množství odpadu
Využito k recyklaci,
nebo jako zdroj energie
Vyvezeno na skládku
2017 34,5 mil. tun 84% 10%
2018 37,8 mil. tun 86% 9%
2019 37,4 mil. tun 88% 9,5%
 
Pokud se zaměříme pouze na komunální odpady, které nás především zajímají, zjistíme, že spousta komunálního odpadu skončila na skládce zbytečně. 
Rok Množství odpadu 
Využito k recyklaci,
nebo jako zdroj energie 
Vyvezeno na skládku
2017 5,7 mil. tun 50% 45%
2018 5,8 mil. tun 51% 46%
2019 5,9 mil. tun 53% 46%
Určitě jste si všimly, že pokud sečtete číslo, které nám udává množství odpadu které je využito, a množství odpadu odvezeno na skládku, nedá nám to 100%. V obou případech tabulek ministerstvo životního prostředí udává, že se jedná o jiné nakládání s odpadem. Kam tedy tento odpad putuje, nevíme a doufáme že je zpracován s ohledem na životní prostředí. 
garbage-bag-850874_1920 (1)
Pokud se na čísla zaměříme z blízka, zjistíme, že se až 46% komunálního odpadu skládkovalo. Skládkovaný odpad je přítěží pro životní protředí, v podobě odpadů, které mohou být katastrofické pro spoustu živočichů, ale i jako mrhání zdroji, většina komunálního odpadu by šlo ještě roztřídit. Často zde končí odpad biologický, který by mohl být využit daleko lépe. Pokud se totiž na skládce objeví, vzniká z něho nebezpečný metan, skleníkový plyn 20x horší, než je oxid uhličitý. V roce 2019 byl v komunálním odpadu podíl bioodpadu až 16%, což je 1/3 odpadu, která v popelnici skončit nemusela. V případě komunálního odpadu připadá v roce 2019 na jednoho člověka 551 kg, což je přes půl tuny!!!! Pro srovnání, v roce 2017 to bylo "pouze" 355 kg. 
Společnými silami, můžeme odpad v popelnicích hodně zredukovat, stačí, když k třídění odpadu přidáme ještě jednu nádobku na bioodpad a pak s ním naložíme podle svých možností. Pamatujte, že bioodpad do popelnice nepatří!! Pokud nemáte možnost mít svůj kompostér, podívejte se na stránky své obce, kde najdete kontejner na bioodpad. Od roku 2015 musí každá obec poskytnout možnost vyhození biologicky rozložitelného odpadu. 
 
Julie Zemanová
 
Zdroje: