Problematika smogu

Jak v snížit znečištění v metropolích? Existuje levná varianta, která také potěší své obyvatele – městská zeleň!

Nové studie potvrzují, že jde o velmi účinný a současně levný způsob vedoucí ke snížení podílu astmatiků, nebo osob, jenž jsou nemocní rakovinou plic. To vše způsobuje znečištění životního prostředí. Životní prostřední však nemá vliv pouze na dýchací cesty a plíce, ale na celý organismus lidí.Vědecké studie rovněž prokázaly, že smog narušuje DNA člověka až do té míry, že se objevuje infarkt, nebo změna srdeční arytmie.

Tím však tyhle souvislosti nekončí. „Vědecký výzkum ukázal, že smog zvyšuje množství nemocí, které jsou dnes nejvíce rozšířeny,“ říká Sergio Harari z Nemocnice svatého Josefa v Miláně. „Méně známá jsou rizika pro těhotné ženy: znečištění ovzduší vede k nižší porodní váze,“ dodává.

K tomu je třeba připočítat škodlivé účinky znečištěného ovzduší na děti, které jsou k nezdravému povětří citlivější. „Například novorozenci dýchají dvakrát více vzduchu než dospělí, avšak eliminace toxických látek je u těch nejmenších méně účinná, a proto jsou i škody na vyvíjejícím se organismu větší. Různé studie prokázaly, že kapacita plic a jejich vývoj u dětí jsou ovlivněny koncentrací jemných prachových částic.

 
podzimni-alejce

Rostliny jako lék

Co tedy můžeme dělat? „Významná pomoc při zmírňování účinků smogu může přijít od rostlin, pěstovaných ať už venku nebo doma. Nedávné studie přesvědčivě dokazují, že bydlení a práce v zónách bohatých na zeleň snižuje úmrtnost obecně, zvláště pak na rakovinu a srdeční a plicní choroby,“ uvádí.

A nejen to. Vegetace ve městě má pozitivní vliv na duši, snižuje stres a projevy chronické únavy a v důsledku toho prospívá také lidem, kteří trpí úzkostí a depresemi.

Tyto údaje nelze podceňovat i vzhledem k tomu, že dnes 55 procent světové populace žije ve městě a jeho okolí a že do roku 2050 to podle odhadů bude 73 procent, připomíná Harari. „ Lidstvo se rozšiřuje, stavby se budují, ale na úkor přírody a rostlin.

„Bylo také prokázáno, že děti, které chodí do školy v zelených zónách, mají lepší výsledky v učení ve srovnání se stejně starými žáky, kteří žijí v oblastech beze stromů. Rostliny jsou velmi úspornou formou boje proti smogu,“ zdůrazňuje Mannucci.

Proto i vy přispějte k léčení našeho okolí a dejte si za okno alespoň nějakou rostlinku 🙂

Hezký den!

Petr Ceh                                                                                                                                                                                     Zdroj : ČT24,čTK