Voda jako nejdůležitější prvek v krajině

Každý z nás si v průběhu pár minulých let všiml, že Česká Republika má velký problém se suchem. Do boje s tímto podceňovaným problémem se mužete zapojit i vy a to velmi snadným způsobem. V tomto článku se budu snažit objasnit hlavní příčiny a jak se do boje proti suchu můžete zapojit.

Jak nám voda v krajině pomáhá? 

Voda je důležitá hned z několika důvodů:

  1. Pro vypaření spotřebovává spoustu tepla, což vede k ochlazování krajiny.
  2. Podpora malého koloběhu vody nad pevninou.
  3. Podpora biodiverzity.
 
IMG_20170418_114610

Příčiny

1) Odvodnění

V minulém režimu se v Čechách extrémně rozšiřovalo zemědělství. Hlavním trendem bylo odvodnění velkých ploch kvůli zisku půdy, na které se dají pěstovat zemědělské plodiny. To vedlo ke zničení spousty mokřadních ekosystémů. Při letních přívalových deštích právě tyto ekosystémy zadržovaly vodu. Právě kvůli odvodnění se dnes při těchto přívalových deštích stává to, že se půda z polí spláchne a často končí v řekách či u někoho na zahradě. 

Odvodňovaly se i rašeliniště kvůli zisku rašeliny.

2) Úpravy vodních toků

Vodní toky se nejdříve narovnávali, právě kvůli zisku zemědělské půdy. To zničilo ekosystémy, které přímo závisely na řekách. Díky narovnání se zkrátila ⅓ vodních toků, což vedlo k povodním, jelikož vodní toky a další mokřadní ekosystémy byly velmi zredukovány. Kvůli narovnání se také zrychlil proud, což vedlo k rychlému odvodu vody.

Také se některé upravovali pomocí betonových prvků, aby byl odvod vody rychlejší. Tato úprava způsobuje ještě menší vsak vody do půdy a samozřejmě rychlejší odvod. Některé z těchto úprav vydrželi dodnes. 

3) Utužení

Jedná se o stav půdy, při kterém dochází k minimálnímu vsaku vody do půdy. Tento jev je způsoben intenzivním hospodařením na zemědělské půdě, častým pojezdem těžké techniky, atd. 

4) Výsadba jehličnatých monokultur

Tato příčina má také kořeny v minulém režimu Čech – vysazování smrkových monokultur kvůli rychle rostoucímu dřevu. Jehličnany produkují málo biomasy oproti listnáčům. Listnaté stromy každoročně shazují listy, čímž vytváří půdu s velkým obsahem humusu, takže půda má velkou vsakovací schopnost, která je velmi důležitá v tomto problému.

Měli by se alespoň vysazovat smíšené lesy, aby se alespoň trochu předešlo tomuto problému. 

5) Města

Velké plochy betonu a asfaltu dělají ve městech problém, jelikož zabraňují vsáknutí vody. Tyto plochy také zvyšují teplotu okolí, jelikož jsou tmavé, tedy mají malou schopnost odrážení světla.

Jak můžete pomoci v boji proti suchu?

Nejjednodušším způsobem je podpora projektů na obnovu mokřadních ekosystému v ČR. Pokud vlastníte zahradu, tak si vytvořit vlastní tůň či jezírko s vodními rostlinami. Pokud na své zahradě pěstujete některé plodiny, tak se vyplatí si udělat kompostér do kterého můžete dávat organické zbytky ze zahrady a kuchyně. Humus pak můžete použít jako skvělé hnojivo.

V příliš nízkém trávníku se nezachycuje skoro žádná vláha. Sekejte trávu tak, aby byla vyšší, nebo nechávejte nesekané ostrůvky s vyšší trávou. Podpoříte tak i biodiverzitu.

IMG_20180606_100929_HDR