Zelené střechy – dotace

Možná jste se s tím už setkali v nějaké městské části. Střecha pokrytá krásným trávníkem, či dokonce květinami a keři, je pro oko rozhodně krásnější než střecha pokrytá asfaltovou lepenkou. Avšak estetická hodnota není největším přínosem zelené střechy! Přínosem může být i to, že se dá využít i jako terasa v létě pro posezení s přáteli.

Největším přínosem je však ekologický dopad při zadržování vody! ♥

Zelená střecha je schopná pohltit poměrně velké množství vody, kterou částečně spotřebuje a zbytek z ní pomalu odtéká ze střechy pryč. Při velkých deštích se tak výrazně sníží nebezpečí přehlcení okapů a případné kanalizace.

Ve městech, kde je všeobecně pro zeleň nedostatek místa, jsou vegetační střechy obzvlášťe vhodné. Zelené plochy významně zlepšují městské mikroklima — snižují teplotu, zachycují prachové částice a zajišťují, aby se i urbanizované území účastnilo malého vodního cyklu.

Druhy zelených střech

blog.bayut_.com_-390x215

Zelené střechy můžeme rozdělit na střechy intenzivní a extenzivní. Na intenzivních střechách roste tráva, květiny, keře a je zde charakteristická vysoká vrstva substrátu. Nevýhodou je větší požadavek na konstrukci střechy. Extenzivní střecha je téměř bezúdržbová, neboť bývá osázená jen netřesky a jinými

Extenzivní zelená střecha naopak potřebuje jen malou vrstvu substrátu, může být téměř bezúdržbová a osázená jen netřesky (něco jak mechy).

Dotace pro zelené střechy

Dalším důvodem, proč by jste se měli rozhodnout pro zelené střechy je program nová zelená úsporám, který poskytuje dotaci až 500 Kč/m2  (její půdorysné plochy)!

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
  • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

  • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
  • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
  • Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření(například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.
  • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Snad Vám poskytnuté informace pomohou ♥

Petr Ceh

Zdroj : zelena strecha.cz, novazelenausporam.cz